Reklama
Zaproszenie na Jubileusz 350-lecia przybycia Kamedułów na Wigry

Pokamedulski Klasztor w Wigrach z XVII wieku jest jednym z najważniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego Polski i Europy. Wpisany jest do rejestru zabytków, który posiada wyjątkową wartość historyczną, artystyczną, religijną oraz naukową. Fundacja Wigierska na rzecz kamedułów została ustanowiona przez króla Jana Kazimierza dnia 6 stycznia 1667 r. Był to okres po potopie szwedzkim. Jak podają przekazy historyczne, intencją i życzeniem króla było, by kameduli w wigierskich ostępach modlitwą i pracą przyczynili się do odwrócenia od Rzeczpospolitej licznych nieszczęść i wojen. A więc modlitwa za Ojczyznę stała u samych początków Wigier i stanowiła jakby duchowy fundament tego miejsca.

Więcej…
 
2018.06.1-3 - Rekolekcje o rozeznaniu woli Bożej. „Bojaźń Pańska początkiem mądrości; wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują” (Ps 111:10)

Rekolekcje o rozeznaniu woli Bożej: „Bojaźń Pańska początkiem mądrości; wspaniała zapłata dla tych, co według niej postępują” (Ps 111:10) - 1-3 czerwca 2018 r.

Życie przynosi liczne wezwania. Wszyscy stajemy przed koniecznością dokonania ważnych decyzji i wyborów. Jak to uczynić? Jak rozeznać swoje powołanie? Jak podejmować decyzje życiowe? Odpowiedź na te pytania nie jest poza naszym zasięgiem, bo Pan Jezus uczynił nas dziećmi Boga Ojca przez Chrzest święty, umocnił nas darami Ducha Świętego w Sakramencie Bierzmowania i dał nam swoją Niepokalaną Matkę, aby wskazać nam drogę do świętości. Potrzeba nam wsłuchiwać się w to, co mówi nam Duch Święty na kartach Pisma świętego. Potrzeba nam zatrzymać się w ciszy, aby usłyszeć podpowiedź Bożą na dalszą drogę. Pan Jezus czeka na Ciebie i zaprasza na chwilę ciszy, abyś się przekonał, że istnieje odpowiedź na Twoje pytania. Ta odpowiedź może być nowym, pięknym rozdziałem w Twoim życiu. Przyjdź i rozpocznij ten nowy rozdział z Panem.*

Więcej…
 
2018.05.11-13 - Rekolekcje dla Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa. „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

Rekolekcje dla Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym” - 11-13 maja 2018 r.

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa jest zapleczem modlitewnym dla wszystkich dzieł podejmowanych przez diecezję ełcką. Włączenie się w to duchowe dzieło jest też okazją do wzrostu w przyjaźni z Chrystusem w duchu maryjnym. Nieustanna nowenna modlitwy jest pomocą w codziennym powrocie do Wieczernika w celu umocnienia się darami Ducha Świętego, które są w nas od momentu chrztu świętego. Trzeba te dary ciągle rozwijać i ożywiać w swej duszy. Wobec tego pragniemy zaczerpnąć duchowej siły w ciągu trzech dni skupienia przez wstawiennictwo Niepokalanej ze wzgórza wigierskiego.

Więcej…
 
2018.04.13-15 - Rekolekcje dla osób poranionych. „Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca” (Rdz 12,1)

Rekolekcje dla osób poranionych: „Pan rzekł do Abrama: Wyjdź z twojej ziemi rodzinnej i z domu twego ojca” (Rdz 12,1) 13 - 15 kwietnia 2018 r.

Abraham musiał się zmierzyć z bolesnymi doświadczeniami, które dla nas stanowią drogowskaz i pomoc. Przejście przez ścieżkę życia za przewodnictwem Abrahama może pomóc w odkryciu, że zranienia nie muszą nas ograniczać, lecz mogą nam pomóc wzrastać w łasce i świętości. Święty Jan Paweł II podkreślając związek między wiarą Abrahama a wiarą Najświętszej Maryi Panny wskazał na wsparcie i wstawiennictwo Matki Bożej, u której wiara Abrahama znalazła spełnienie. Udaj się na wzgórze wigierskie pod opieką Niepokalanej i odkryj ponownie uzdrawiające właściwości słowa Bożego na przykładzie Abrahama, który nauczył się wędrować drogą wiary.

Więcej…
 
2018.03.16-18 - Rekolekcje dla małżeństw. „Abram udał się w drogę…i zabrał…ze sobą swoją żonę Saraj (Rdz 12,4.5)

Rekolekcje dla małżeństw: "Abram udał się w drogę…i zabrał…ze sobą swoją żonę Saraj" (Rdz 12,4.5) – 16 – 18 marca 2018 r.

O ile zapoznanie się z życiem patriarchów Izraela – Abrahama, Izaaka i Jakuba – często służy pogłębieniu wiary, o tyle rzadko zwraca się uwagę na fakt, że każdy z tych patriarchów żył w małżeństwie, którego cechy mogą być drogowskazem dla współczesnych małżonków. Mężczyzna i kobieta, którzy stają się mężem i żoną mogą dążyć do szczęścia, jakim obdarza Pan Bóg jako Ten, który jest wierny swoim obietnicom. Katolickie spojrzenie na życie małżeńskie przez pryzmat małżeństw tych, którzy stali się początkiem narodu wybranego stanowi źródło mądrości dla małżonków pragnących umocnienia wzajemnej miłości i więzi małżeńskiej. Małżonkowie mogą odkryć na nowo zamysł Boży, który często pozostaje ukryty przez grzech pierworodny i jego skutki. Przyjdź, aby się skupić i zaczerpnąć nowe siły dla swojego życia małżeńskiego. Oddaj się opiece Niepokalanej Matki Chrystusa, aby ponownie otworzyć serce na łaskę otrzymaną w dzień złożenia przyrzeczeń małżeńskich przy ołtarzu.

Więcej…
 
2018.02.16-23 – Rekolekcje dla sióstr zakonnych i osób życia konsekrowanego

Rekolekcje dla sióstr zakonnych i osób życia konsekrowanego
16-23 lutego 2018 r.

Podejmując jako temat przewodni słowa „Wstań, idź do Niniwy”, rekolekcje dla sióstr zakonnych i osób konsekrowanych w formie Lectio Divina w pokamedulskim klasztorze w Wigrach bazują w tym roku na Księdze Jonasza. Podkreślając konieczność zawierzenia swego życia Niepokalanej Matce Chrystusa i umacniając się mądrością świętych, rekolekcje stanowią duchową wędrówkę po ścieżce powołania zakonnego przez pryzmat doświadczeń proroka Jonasza. Rekolekcyjny czas łaski na wzgórzu wigierskim będzie pomocą w codziennym rozeznawaniu woli Bożej i w pogłębianiu swojej konsekrowanej oraz maryjnej miłości do Chrystusa i Kościoła.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia12następnaostatnia »

Strona 1 z 2