KLASZTOR
2018.03.16-18 - Rekolekcje dla małżeństw. „Abram udał się w drogę…i zabrał…ze sobą swoją żonę Saraj (Rdz 12,4.5)

Rekolekcje dla małżeństw: "Abram udał się w drogę…i zabrał…ze sobą swoją żonę Saraj" (Rdz 12,4.5) – 16 – 18 marca 2018 r.

O ile zapoznanie się z życiem patriarchów Izraela – Abrahama, Izaaka i Jakuba – często służy pogłębieniu wiary, o tyle rzadko zwraca się uwagę na fakt, że każdy z tych patriarchów żył w małżeństwie, którego cechy mogą być drogowskazem dla współczesnych małżonków. Mężczyzna i kobieta, którzy stają się mężem i żoną mogą dążyć do szczęścia, jakim obdarza Pan Bóg jako Ten, który jest wierny swoim obietnicom. Katolickie spojrzenie na życie małżeńskie przez pryzmat małżeństw tych, którzy stali się początkiem narodu wybranego stanowi źródło mądrości dla małżonków pragnących umocnienia wzajemnej miłości i więzi małżeńskiej. Małżonkowie mogą odkryć na nowo zamysł Boży, który często pozostaje ukryty przez grzech pierworodny i jego skutki. Przyjdź, aby się skupić i zaczerpnąć nowe siły dla swojego życia małżeńskiego. Oddaj się opiece Niepokalanej Matki Chrystusa, aby ponownie otworzyć serce na łaskę otrzymaną w dzień złożenia przyrzeczeń małżeńskich przy ołtarzu.

Więcej…
 
2018.02.16-23 – Rekolekcje dla sióstr zakonnych i osób życia konsekrowanego

Rekolekcje dla sióstr zakonnych i osób życia konsekrowanego
16-23 lutego 2018 r.

Podejmując jako temat przewodni słowa „Wstań, idź do Niniwy”, rekolekcje dla sióstr zakonnych i osób konsekrowanych w formie Lectio Divina w pokamedulskim klasztorze w Wigrach bazują w tym roku na Księdze Jonasza. Podkreślając konieczność zawierzenia swego życia Niepokalanej Matce Chrystusa i umacniając się mądrością świętych, rekolekcje stanowią duchową wędrówkę po ścieżce powołania zakonnego przez pryzmat doświadczeń proroka Jonasza. Rekolekcyjny czas łaski na wzgórzu wigierskim będzie pomocą w codziennym rozeznawaniu woli Bożej i w pogłębianiu swojej konsekrowanej oraz maryjnej miłości do Chrystusa i Kościoła.

Więcej…
 
2018.02.02-04 – Kurs przedmałżeński dla narzeczonych. „Duch, który umacnia miłość”
KLASZTOR - REKOLEKCJE I DNI SKUPIENIA

Kurs przedmałżeński dla narzeczonych: „Duch, który umacnia miłość”
2–4 lutego 2018 r.

Przygotowanie do sakramentu małżeństwa ma być czasem łaski danym narzeczonym przez Ducha Świętego. Jego dary otrzymane w sakramencie bierzmowania i pogłębione przez modlitwę i współpracę z Bożą łaską pomagają młodej parze w realizowaniu swojego małżeńskiego powołania do świętości. W tym dążeniu dom rodzinny Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa w Nazarecie staje się punktem odniesienia dla przyszłej rodziny katolickiej, maryjnej i napełnionej Duchem Świętym. Przyjdź i zaczerpnij łaski i mądrości Bożej, aby Twoje przygotowanie do małżeństwa było drogą do Bożego błogosławieństwa w małżeństwie zawartym w trwałym, świętym związku ozdobionym czystą i piękną miłością.

Więcej…
 
Program Rekolekcji kapłańskich 15-18.XI.2017

Program Rekolekcji kapłańskich w Wigrach
15 – 18 listopada 2017 r.

Środa 15 listopada

  • 17.00 – Przyjazd i zakwaterowanie
  • 18.00 – Hymn do Ducha Świętego, Nieszpory i konferencja
  • 19.00 – Kolacja
  • 20.00 – Konferencja i Adoracja Najświętszego Sakramentu 
    Zakończenie Adoracji i Apel jasnogórski (ok. 21.00)
Więcej…
 
2017.11.15-18 – Rekolekcje kapłańskie

Rekolekcje kapłańskie
15-18 listopada 2017 r.

-> Program rekolekcji

Zapraszamy wszystkich kapłanów na rekolekcje biblijne, których tematem przewodnim są słowa zaczerpnięte z początku Księgi Rodzaju: „Na początku stworzył Bóg…” (Rdz 1,1). Podczas tych rekolekcji będziemy szukać mądrości Bożej w słowie Bożym, w Adoracji Najświętszego Sakramentu, w opiece naszej Niepokalanej Matki i w świadectwie świętych Kościoła, którzy w kapłaństwie realizowali swoje powołanie do świętości.

Więcej…
 
2017.10.27-29 – Rekolekcje dla Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa

Rekolekcje dla Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa 
27-29 października 2017 r.

Dzieło Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa jest zapleczem modlitewnym dla Pasterza diecezji wraz z Jego intencjami. Włączenie się w to duchowe dzieło jest też okazją do wzrostu w przyjaźni z Chrystusem w duchu maryjnym. Nieustanna nowenna modlitwy jest pomocą w codziennym powrocie do Wieczernika w celu umocnienia się darami Ducha Świętego, które są w nas od dnia Bierzmowania. Trzeba te dary ciągle rozwijać i ożywiać w swej duszy. Wobec tego pragniemy zaczerpnąć duchowej siły w ciągu trzech dni skupienia przez wstawiennictwo Niepokalanej ze wzgórza wigierskiego.

Więcej…
 
« pierwszapoprzednia123następnaostatnia »

Strona 2 z 3