AKTUALNOŚCI
7 WRZEŚNIA 2013 „ŚWIĘTO SIEI”

 

7 WRZEŚNIA 2013 „ŚWIĘTO SIEI”

 

PROGRAM IMPREZY:

 

  • początek 12.00
  • 12. 15 - 12. 45  muzyka
  • 12.45 - 14.15 - pokaz sokolniczy - Piotr Zadworny  firma „Drapole"
  • 14.15  - 15.00  degustacja ryby wędzonej, muzyka
  • 15.00 - 17.00  - pokaz kulinarny w wykonaniu Marcina Budynka
  • 17-18 muzyka,
  • 18.00 zakończenie imprezy

Równolegle: stoiska z rękodziełem i produktami regionalnymi  , rybami


WSTĘP WOLNY !!!

Więcej…
 
Święto Chleba - Dożynki 2013

 

ŚWIĘTO CHLEBA - DOŻYNKI 2013

 

Dożynki parafialne odbędą się w tym roku w dniu 8 września i będą połączone razem z Dożynkami Gminnymi „Świętem Chleba”.

 

W programie festynu przewidziano m. in.:


11.30 - 13.00 - Msza św. polowa - ogrody klasztorne
13.00 - 14.00 - rozpoczęcie uroczystości festynowych

  • powitanie gości
  • wręczenie dyplomów dla wyróżnionych rolników

Więcej…
 
JARMARK WIGIERSKI 2013

 

JARMARK WIGIERSKI

15 sierpnia 2013 r.

 Odpust Wniebowzięcia NMP w Parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach.

Msze św. w godzinach 9:00, 11:00,
13:00 (z procesją), 18:30.


 
Przekazanie pamiątek papieskich

 

Przekazanie pamiątek papieskich

 

Pamiątki po wizycie Jana Pawła II są przedmiotem darowizny MKiDN na rzecz Parafii Rzymsko – Katolickiej pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach. W skład zbioru wchodzą wyposażenia Kaplicy Papieskiej oraz Apartamentów Papieskich wraz z Biblioteką. Umowa w tej sprawie została podpisana 13.10 br. przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego i proboszcza Parafii, księdza Dariusza Rogińskiego.

 

Minister Bogdan Zdrojewski podpisuje umowę darowizny pamiątek  związanych  z wizytą Jana Pawła II na Wigrach  (Foto Danuta Matloch)


Ksiądz Rogiński jest równocześnie dyrektorem Wigierskiego Areopagu Nowej Ewangelizacji - instytucji kościelnej utworzonej 8 grudnia 2010 r. Mieści się ona w Zespole Pokamedulskim, dawnej siedzibie Domu Pracy Twórczej- postawionej w stan likwidacji na mocy zarządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 22 grudnia 2010 r. Termin zakończenia likwidacji przedłużono do 31 marca 2012 r

30 kwietnia br. obiekt został przekazany protokolarnie stronie kościelnej. Zbiór papieskich pamiątek stał się podstawą do utworzenia w nowej instytucji Muzeum im. Jana Pawła II.

Działalność merytoryczną DPT zakończono projektem wydawniczym poświęconym Papieżowi - Polakowi w postaci albumu „Otwarty Tron – Sztuka współczesna wobec fenomenu Jana Pawła II”.

źródło: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 
Kajak Papieski

KAJAK PAPIESKI


Kajak składany typu "PAX" prod. NRD z roku 1957 o numerze rejstracyjnym 9591

Przekazany przez: Jarosławę Piekarczyk - Jagła, Franciszka Aleksandra Jagła na ręce Biskupa Ełckiego J.E. Ks. Bp Jerzego Mazura dla uzupełnienia zbiorów związanych z pamięcią kajakowych Szlaków Papieskich.

Kajak poświęcony w roku 1965 podczas spływu Radew - Parsęta przez Ks. Arcybiskupa Karola Wojtyłę, brał udział również w spływach z Kard. Karolem Wojtyłą w roku 1967 i 1968.

 


Kajak obecnie znajduje się w muzeum Bł. Jana Pawła II na Wigrach

 
WIGIERSKI AREOPAG NOWEJ EWANGELIZACJI

Mężowie ateńscy – przemówił Paweł stanąwszy w środku Areopagu widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni. Przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej, znalazłem też ołtarz z napisem: „Nieznanemu Bogu”. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając. Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, (...) w rzeczywistości jest On niedaleko od każdego z nas. Bo w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy (...). Gdy usłyszeli o zmartwychwstaniu, jedni się wyśmiewali, a inni powiedzieli: «Posłuchamy cię o tym innym razem». Tak Paweł ich opuścił. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli
Dz 17, 16–34

 

W kierunku lepszego świata

 

Wielu ludzi, również i dziś, słuchając Słowa Bożego powie posłuchamy cię innym razem. Zmieniają się czasy, stulecia, mody, ale ludzie wciąż mają problem z odnalezieniem prawdy o Bogu. Niektórzy jednak przyłączyli się do niego i uwierzyli.

Więcej…
 
WIGIERSKI AREOPAG NOWEJ EWANGELIZACJI

 


WIGIERSKI AREOPAG NOWEJ EWANGELIZACJI


Rozpoczynamy działalność od 1 maja 2011r.

W dniu Beatyfikacji Sługi Bożego Jana Pawła II

Miło nam Państwa poinformować o powołaniu nowej jednostki organizacyjnej w ramach struktur Diecezji Ełckiej z siedzibą w Pokamedulskim Klasztorze na Wigrach

 

WIGIERSKI AREOPAG NOWEJ EWANGELIZACJI zwany w skrócie WANE został powołany do istnienia przez J.E. Ks. Bp Jerzego Mazura w uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, tj. dnia 8 grudnia 2010r..  Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji jest nową jednostką organizacyjną funkcjonującą w strukturach Diecezji Ełckiej i działa na podstawie przepisów prawa kanonicznego i Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. O stosunku Państwa do Kościoła ( Dz. U. 1989, Nr 29) oraz zatwierdzonego przez Biskupa Ełckiego Statutu WANE. Siedzibą WANE jest Pokamedulski Klasztor w Wigrach.

 

 

 

 

Cele i zadania WIGIERSKIEGO  AREOPAGU  NOWEJ  EWANGELIZACJI zgodnie z zatwierdzonym statutem.

 

Celami  WIGIERSKIEGO  AREOPAGU  NOWEJ  EWANGELIZACJI  są:

1.     Dzieła apostolatu i nowej ewangelizacji, pobożności oraz miłości duchowej i miłości miłosiernej.

2.     Ukazywanie dziedzictwa Papieża Jana Pawła II.

3.     Ochrona zabytkowego  pokamedulskiego zespołu klasztornego w Wigrach, jego prawidłowa eksploatacja oraz ochrona otaczającego  środowiska przyrodniczego.

4.     Podtrzymywanie tradycji narodowej, ochrona kultury i dziedzictwa narodowego, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, europejskiej, obywatelskiej i kulturowej.

 

WIGIERSKI AREOPAG NOWEJ EWANGELIZACJI realizuje swe cele w szczególności przez:

1.     działalność muzealno-pielgrzymkową,

2.     organizowanie i finansowanie budowy, modernizacji i remontów, obiektów pokamedulskiego zespołu klasztornego w Wigrach,

3.     katolicką formację religijną,

4.     działalność oświatowo-wychowawczą,

5.     działalność charytatywno-opiekuńczą,

6.     działalność społeczno-kulturalną,

7.     upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,

8.     działalność artystyczną,

9.     działalność na rzecz rodziny,

10.   działalność wydawniczą, popularyzatorską, informacyjną,

11.   prowadzenie szkół, przedszkoli, punktów szkoleniowych, ognisk      edukacji pozaszkolnej,

12.   stwarzanie warunków dla rozwoju kultury chrześcijańskiej,

13.   tworzenie i posługiwanie się środkami masowego przekazu,

14.   działalność na rzecz integracji Narodów Europy,

15.   organizowanie przedsięwzięć z zakresu ekologii,

16.   współpracę przygraniczną z Litwą, Białorusią i Rosją,

17.   współpracę z instytucjami państwowymi  i organizacjami społecznymi działającymi w zakresie objętym celami  WANE,

18.   prowadzenie innej działalności dla realizacji celów nakreślonych w § 6.

 

 

 

 

Oferta WANE jest aktualna od 1maja 2011r. i będzie aktualizowana na naszej stronie internetowej. Zachęcamy już dziś do korzystania z naszej oferty i przyjmujemy od Państwa zamówienia i rezerwację.


Dyrektor WANE

Ks. Dariusz Rogiński

 
« pierwszapoprzednia1234567następnaostatnia »

Strona 7 z 7