Rekolekcje dla Kapłanów w Pokamedulskim Klasztorze

 

 


23-27 listopada 2015r.


Zapraszamy do wzięcia udziału w Rekolekcjach Kapłańskich organizowanych przez Wigierski Areopag Nowej Ewangelizacji. Rekolekcje odbędą się w dniach od 23 do 27 listopada 2015r., w pokamedulskim Klasztorze na Wigrach, a  poprowadzi je wraz z braćmi ze wspólnoty Tymoteusz Ks. Artur Godnarski. Rekolekcje potrwają od poniedziałku do piątku.


Ks. Artur Godnarski wystosował zaproszenie do uczestników rekolekcji: „Kilka słów o naszej Wspólnocie: Jesteśmy młodą, braterską Wspólnotą żyjącą w Gubinie (zał. 1997r.), posługującą która za patrona obrała św. Tymoteusza - najbliższego współpracownika św. Pawła a zarazem młodego biskupa, którego jako pierwszego Apostoł Narodów posyła z Ewangelią do Europy. Pośród nas znajdują się bracia żyjący radami ewangelicznymi i składający swoje zobowiązanie by żyć w służbie Nowej Ewangelizacji jak i wolontariusze i współpracownicy zarówno duchowni jak i świeccy, podążający tym samym szlakiem zaangażowania w służbie Wspólnoty Kościoła. Prowadzimy Szkołę Nowej Ewangelizacji, Szkołę Języków Obcych, Młodzieżowe Centrum Formacji, jednak najbardziej jesteśmy rozpoznawalni z Ogólnopolskiej Inicjatywy Ewangelizacyjnej Przystanek Jezus.
Tematyka rekolekcji: Chcemy w tych dniach zaprosić Księży do przejścia wspólnej drogi w ramach tematu: "Esse in Christo - będący w Chrystusie". To droga oparta na zaledwie jednym wersecie z Ewangelii. Dzięki temu Słowu będziemy wspólnie odkrywać bogactwo powołania i misji jaką obdarował nas Jezus nasz Mistrz i Przyjaciel. Do zobaczenia za kilka dni”.


Prowadzący: ks. Artur Godnarski - pasterz Wspólnoty, br. Mateusz Warda, br. Jędrzej Brajer, kl. Łukasz Glapiński (Łódź), John Paul (Malezja) - świecki misjonarz ze wspólnoty ICPE 

Miejsce: Erem Wyspy Wigierskiej to szczególne miejsce położone na półwyspie Wigierskim, gdzie w dniach od 8 do 10 czerwca 1999r. wypoczywał Bł. Jan Paweł II. Miejsce to nosi w sobie ducha ponad wiekowej modlitwy ojców kamedułów, którzy na tej ziemi żyli, modlili się i pracowali w latach 1668 - 1800, zgodnie z benedyktyńską regułą –„Ora et Labora”. Dysponujemy 120 miejscami noclegowymi mieszczącymi się w 17 Eremach, Domu Królewskim, Domu Kanclerskim, Refektarzu, oraz pod Wieżą Zegarową. Restauracja Domu Królewskiego zapewnia znakomite posiłki z bogatą kuchnią regionalną. Dysponujemy 6 ha  terenu zamkniętego do spaceru i wypoczynku.

 

Uczestnicy na zakończenie otrzymują potwierdzenie o odbytych rekolekcjach kapłańskich zaś księża katechizujący także zaświadczenia dla szkół.Zgłoszenia pocztą elektroniczną recepcja@wigry.pro , tel. recepcja 87 566 24 99 lub dyrektor WANE 604 772468Koszt Rekolekcji – 380zł. (Noclegi w pokojach 2 osobowych – za pokój 1 osobowy dopłata 100zł.).

 

 


Program Rekolekcji


Poniedziałek

15.00 – 17.00 - Zakwaterowanie
18.30 - Kolacja
20.00 - Msza Święta z konferencją

Wtorek

7.30 - Jutrznia z konferencją Śniadanie po konferencji
9.30 - Modlitwa w ciągu dnia z konferencją
Kawa
11.15 - Msza Święta z homilią
12.30 - Obiad
16.00 - Kawa
16.30 - Nieszpory z konferencją
18.30 - Kolacja
20.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu

Środa

7.30 - Jutrznia z konferencją. Śniadanie po konferencji
9.30 - Modlitwa w ciągu dnia z konferencją
10.30 - Kawa
11.15 - Msza św. z homilią
12.30 - Obiad
16.00 - Kawa
16.30 - Nieszpory z konferencją
18.30 - Kolacja
20.00 - Adoracja Najświętszego Sakramentu - Różaniec

Czwartek


7.30 - Jutrznia z konferencją. Śniadanie po konferencji
9.30 - Modlitwa w ciągu dnia z konferencją
10.30 - Kawa
11.15 - Msza św. z homilią
12.30 - Obiad
16.00 - Kawa
16.30 - Nabożeństwo pokutne z konferencją, spowiedź.
18.30 - Kolacja
20.00 - Droga Krzyżowa


Piątek


7.30 - Jutrznia z konferencją. Śniadanie po konferencji..
Rozjazd.