Rekolekcje Kapłańskie KSM

W dniach od 19.10. do 22.10. w Pokamedulskim Klasztorze na Wigrach odbyły się Rekolekcje Kapłańskie organizowane przez Prezydium Krajowe KSM. Rekolekcje poprowadził ks. dr Sławomir Augustynowicz wieloletni asystent KSM, a obecnie i Akcji Katolickiej Diecezji Świdnickiej. Tematem rekolekcji były "Współczesne wyzwania w formacji laikatu".

"W tym roku przeżywając Jubileusz XXV-lecia reaktywowania KSM-u cieszymy się, że nasze zaproszenie do udziału w rekolekcjach zostało przyjęte przez duchownych z krajów sąsiednich. Żywimy nadzieję, że taki kontakt duszpasterski poprzez rekolekcje może przyczynić się do powstawania podobnych stowarzyszeń młodzieżowych u naszych sąsiadów. Widzimy w tym szansę na rozwój partnerskiej współpracy międzynarodowej" - mówi Asystent Generalny KSM - ks. Zbigniew Kucharski.

W rekolekcjach wzięli udział asystenci parafialni KSM z całej Polski, wśród nich goście z Łotwy i Litwy. Szczególnym gościem był ks. bp Edvards Pavłowskis z Łotwy. Na rozpoczęcie rekolekcji mszy św. przewodniczył biskup ełcki Jerzy Mazur, który zachęcał księży asystentów do pielgrzymowania szlakami papieskimi diecezji ełckiej. W dniu 21 października kapłani pielgrzymowali do Ostrej Bramy zawierzając swoje kapłaństwo Matce Miłosierdzia i KSM. W dniu dzisiejszym na zakończenie rekolekcji mszy św. przewodniczył bp Henryk Tomasik biskup radomski Przewodniczący Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży, który mówił o potrzebie działalności Katolickiego Stowarzyszenia w Polsce