2018-11-03 - Dzień skupienia dla świeckiego instytutu Maryi Służebnicy Pańskiej

*Rekolekcje prowadzi ks. dr Jacek Stefański, urodzony w Izraelu, kapłan diecezji ełckiej, biblista, były wieloletni ojciec duchowny kleryków oraz wykładowca Pisma świętego i języka hebrajskiego. Obecnie posługuje jako kierownik duchowy i zajmuje się formacją rekolekcyjną oraz biblijną w pokamedulskim centrum areopagu nowej ewangelizacji w Wigrach.

**W ciągu roku jest zawsze możliwość indywidualnego kierownictwa duchowego.

Termin: 3 XI 2018r.
Zgłoszenia pocztą elektroniczną recepcja@wigry.pro , tel. recepcja 87 566 24 99

Koszt Rekolekcji