27-29.01.2017 oraz 21-23.04.2017 – Kurs przedmałżeński dla narzeczonych


Kurs przedmałżeński dla narzeczonych

 

Okres przygotowania do Sakramentu małżeństwa ma być czasem łaski danym narzeczonym przez Pana Boga. To On wskazuje młodej parze drogę do realizowania swojego małżeńskiego powołania w świętości. W tym celu dom rodzinny Najświętszej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa w Nazarecie jako punkt odniesienia pozostaje obrazem tego, czym rodzina katolicka, maryjna i Bogiem silna powinna być. Przyjdź i zaczerpnij łaski i mądrości Bożej, aby Twoje przygotowanie do małżeństwa było drogą do Bożego błogosławieństwa w małżeństwie zawartego w trwałym, świętym związku ozdobionym czystą i piękną miłością.


Rekolekcje oraz dni skupienia prowadzi ks. dr Jacek Stefański, biblista, urodzony w Izraelu, wieloletni ojciec duchowny i wykładowca Pisma świętego oraz języka hebrajskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji kaliskiej, obecnie skierowany przez ks. biskupa Jerzego Mazura do posługi w zakresie kierownictwa duchowego, formacji rekolekcyjnej oraz biblijnej w pokamedulskim centrum areopagu nowej ewangelizacji w Wigrach
.


Termin:
27-29.01.2017 oraz 21-23.04.2017

Zgłoszenia pocztą elektroniczną recepcja@wigry.pro , tel. recepcja 87 566 24 99

Koszt Rekolekcji – 250zł/os (Noclegi w pokojach 2 osobowych – za pokój 1 osobowy dopłata 100zł.). Zaliczka 50zł tydzień przed rozpoczęciem