Konferencja naukowa: Pokamedulski Klasztor w Wigrach kolebką dziedzictwa kulturowego Suwalszczyzny

9:00 – Rejestracja uczestników, herbata/kawa

9:30 – Otwarcie konferencji - dr Maciej Ambrosiewicz, ks. dr Jacek Nogowski, mgr Tadeusz Radziwonowicz

Pierwsza sesja

9:45 – Życie codzienne kamedułów wigierskich od założenia do kasaty konwentu - ks. dr hab. Józef Łupiński, prof. UKSW

10:10 – Kameduli  wigierscy i ich rola kulturotwórcza na Suwalszczyźnie - ks. mgr Łukasz Kordowski

10:35 – Kameduli wigierscy w polskich i litewskich zbiorach archiwalnych - mgr Grzegorz Kubaszewski

11:00 – Pytania słuchaczy i dyskusja

11:15 – Przerwa kawowa

Druga sesja

12:00 – Działalności Krzysztofa Paca jako dobroczyńcy kamedułów - mgr Marek Sidor

12:25 – Między sacrum a profanum, czyli blaski i cienie działalności kamedułów Eremu Wyspy Wigierskiej - mgr Sławomir Filipowicz

12:50Biskupstwo wigierskie i jego dziedzictwo historyczno-pastoralne - ks.dr Ryszard Sawicki

13:15 – Pytania słuchaczy i dyskusja

13:40 – Przerwa obiadowa

Trzecia sesja

14:30Nowożytne wyposażenie kościołów w Wigrach, Magdalenowie i Suwałkach - mgr Melchior Jakubowski

14:55Problemy przestrzenne i plastyczne rewitalizacji obiektów pokamedulskich w Polsce i na świecie - prof. ASP dr hab. Joanna Maria Walendzik-Stefańska

15:20Wigry - serce Szlaków Papieskich Diecezji Ełckiej - s. dr Blanka Szymańska OSB

15:45 – Pytania słuchaczy i dyskusja

16:00 – Zakończenie konferencji

Organizatorzy:
- Fundacja Wigry Pro,
- Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe,
- Archiwum Państwowe w Suwałkach.

Miejsce: Pokamedulski Klasztor w Wigrach – Dom Królewski (Duża Galeria)

Termin:15 września 2018 r.