21-25.11 – Rekolekcje Lectio Divina ze świętym Mateuszem
sobota, 13 sierpnia 2016 13:59

 

Rekolekcje Lectio Divina ze świętym Mateuszem

 

Ojciec święty Franciszek, mówiąc o swoim powołaniu, często nawiązuje do miłosiernego spojrzenia Zbawiciela na celnika Mateusza. Święty Mateusz staje się Apostołem i Ewangelistą wydobywającym ze skarbca Słowa Bożego rzeczy nowe i stare. Odsłaniając przed nami zamysł Boży ukazany na kartach Starego Testamentu i spełniający się w Nowym Testamencie, ów Ewangelista podpowiada nam, jak spojrzeć na nasze życie przez pryzmat słowa Bożego. Idąc szlakiem wytyczonym nam przez świętego Mateusza, lektura Pisma świętego staje się modlitwą, która prowadzi nas przez życie i pomaga nam lepiej zrozumieć siebie i innych. Przyjdź, aby podjąć tę modlitwę pod duchowym kierownictwem świętego Mateusza!


Rekolekcje oraz dni skupienia prowadzi ks. dr Jacek Stefański, biblista, urodzony w Izraelu, wieloletni ojciec duchowny i wykładowca Pisma świętego oraz języka hebrajskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji kaliskiej, obecnie skierowany przez ks. biskupa Jerzego Mazura do posługi w zakresie kierownictwa duchowego, formacji rekolekcyjnej oraz biblijnej w pokamedulskim centrum areopagu nowej ewangelizacji w Wigrach.


Termin: 21-25.11.2016   (ilość miejsc ograniczona)

Zgłoszenia pocztą elektroniczną recepcja@wigry.pro , tel. recepcja 87 566 24 99

Koszt Rekolekcji – 450zł. (Noclegi w pokojach 2 osobowych – za pokój 1 osobowy dopłata 100zł.). Zaliczka 50zł tydzień przed rozpoczęciem