14-18.11 oraz 21-25.11 – Rekolekcje diecezjalne dla kapłanów
sobota, 13 sierpnia 2016 14:00

 

Rekolekcje diecezjalne dla kapłanów

 

Prowadzący:

Ks. prof. dr hab. Bogdan CZĘSZ, polski duchowny katolicki, profesor nauk teologicznych, specjalista w zakresie teologii patrystycznej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1968 w Poznaniu. Studia doktoranckie odbył w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim. Doktorat obronił w 1976 roku. Od 1988 roku jest doktorem habilitowanym. W latach 1993-1996 był dziekanem Papieskiego Wydziału Teologicznego w Poznaniu. 4 listopada 1999 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk teologicznych. Od 1998 roku jest kierownikiem Zakładu Teologii Patrystycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Jest również konsultorem Komisji Nauki Wiary Konferencji Episkopatu Polski. W kadencji 2011-2015 jest członkiem Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

 

Termin: 14-18.11.2016 oraz 21.25.11.2016

Zgłoszenia pocztą elektroniczną recepcja@wigry.pro , tel. recepcja 87 566 24 99

Koszt Rekolekcji – 450zł. (Noclegi w pokojach 2 osobowych – za pokój 1 osobowy dopłata 100zł.). Zaliczka 50zł tydzień przed rozpoczęciem