3.07 / 7.08 / 4.09 / 2.10 / 6.11 / 4.12.2018 - Wtorki z Biblią
czwartek, 31 maja 2018 00:00

Od czasu pontyfikatu świętego Jana Pawła II Pismo święte cieszy się co raz większym zainteresowaniem wśród wiernych. Adhortacja Benedykta XVI o słowie Bożym (Verbum Domini) oraz jego arcydzieło Jezus z Nazaretu utwierdzają nas w przekonaniu, że w słowie Bożym posiadamy niewyczerpalny skarb, który pomaga nam lepiej zrozumieć, jaki jest sens i cel naszego życia. Ten fakt zostaje wyraźnie potwierdzony przez Ojca świętego Franciszka w jego adhortacji Apostolskiej Evangelii gaudium o głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie.

W kontekście Nowej Ewangelizacji, która obejmuje wszystkie płaszczyzny życia Katolika pragnącego dążyć do świętości, nie sposób nie zauważyć, że wzrasta liczba ludzi, którzy pod fasadą kierowania się Pismem świętym pragną prowadzić ludzi do Boga bez odniesienia do wiary i praktyki katolickiej. Każde zetknięcie z osobami, które twierdzą, że cała prawda wiary chrześcijańskiej jest jedynie w Biblii może spowodować zachwiania w obliczu imponującej znajomości Pisma świętego tych osób, pozornie ukazujących niezgodność katolicyzmu z nauczaniem biblijnym. Dzisiaj już nie wystarczy rozważanie Pisma świętego. W kontaktach z osobami posługującymi się Pismem świętym dla uzasadnienia tak zwanej „wiary czysto-biblijnej” konieczne jest to, abyśmy potrafili wytłumaczyć swoją katolicką wiarę i bronić jej – i to właśnie przy pomocy słowa Bożego.

Przyjdź i weź udział w comiesięcznych konferencjach biblijnych, które pomogą Ci odpowiedzieć na wezwanie świętego Piotra, pierwszego Papieża: „bądźcie zawsze gotowi do obrony wobec każdego, kto domaga się od Was uzasadnienia tej nadziei, która w was jest” (1 P 3,15). Ty też możesz się stać obrońcą wiary katolickiej, Apostolskiej i biblijnej oraz światłem dla błądzących!

ROZPOCZYNAJĄ SIĘ MSZĄ ŚW O 18:30

BEZPŁATNE / JEDNODNIOWE