10-12.02.2017 – Rekolekcje dla małżeństw: „Idźcie i głoście”!
sobota, 13 sierpnia 2016 14:03


REKOLEKCJE DLA MAŁŻEŃSTW: "IDŹCIE I GŁOŚCIE!"

 

Słowa Idźcie i głoście będące hasłem nowego Roku Duszpasterskiego 2016/2017 nawiązują do zadania wynikającego z Sakramentu Chrztu Świętego i realizowanego w świecie przez dary Ducha Świętego otrzymane w Sakramencie Bierzmowania. Małżeństwo jako jeden z kolejnych Sakramentów i jako dar Boży dla świata staje się miejscem, gdzie dary Ducha Świętego mogą się rozwijać i poruszyć innych, dla których zetknięcie się z wierzącymi małżonkami przemienia się w motywację do pogłębienia własnej wiary. Jednak człowiek może się podzielić tylko tym, co sam posiada. Stąd też stały obowiązek małżonków, aby wzrastać w przyjaźni z Duchem Świętym umożliwiającym nam trwanie przy Chrystusie jako Jego świadkowie wiary wewnątrz rodziny i poza jej obrębem. W tym celu należy pogłębić swoją więź z Maryją Niepokalaną, Oblubienicą Ducha Świętego, aby to, czego Duch święty chce dokonać w życiu małżonków i za ich pośrednictwem przyniosło upragnione owoce. Przyjdź i zaczerpnij z mądrości Kościoła, pogłęb swoje nabożeństwo maryjne i naucz się lepiej rozeznać wolę Bożą w swoim życiu małżeńskim, aby Twoje małżeństwo umocnić i utwierdzić w łasce Sakramentu zawartego przy ołtarzu. Zaprasza Cię Chrystus już dziś!


Rekolekcje oraz dni skupienia prowadzi ks. dr Jacek Stefański, biblista, urodzony w Izraelu, wieloletni ojciec duchowny i wykładowca Pisma świętego oraz języka hebrajskiego w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji kaliskiej, obecnie skierowany przez ks. biskupa Jerzego Mazura do posługi w zakresie kierownictwa duchowego, formacji rekolekcyjnej oraz biblijnej w pokamedulskim centrum areopagu nowej ewangelizacji w Wigrach.


Termin:
10-12.02.2017
Zgłoszenia pocztą elektroniczną recepcja@wigry.pro , tel. recepcja 87 566 24 99

Koszt Rekolekcji – 225zł/os (Noclegi w pokojach 2 osobowych – za pokój 1 osobowy dopłata 100zł.). Zaliczka 50zł tydzień przed rozpoczęciem